Raphaël
D'Haeze

1938 — 2021

° Avelgem
† Kortrijk